Inspekcje podwodne

Ekspertyzy podwodne

Remonty nabrzeży

Budownictwo hydrotechniczne

Roboty nurkowe

Uszczelnienia podwodne

Umocnienia dna

Umocnienia podwodne

Montaż odbojnic

Hydrotechnika

Usługi podwodne

Prace pod wodą

Budownictwo wodne

Sondaże akwenów

Filmy pod wodą

Zdjęcia pod wodą

Naprawy podwodne

Przeglądy pod wodą

Cięcie i spawanie pod wodą

Przeglądy nabrzeży

Przeglądy podwodne statków

Roboty pod wodą

nurkowanie

prace podwodne

prace podwodne szczecin

zachodniopomorskie prace podwodne

podwodne prace

prace hydrotechniczne

nurek

szczecin

podwodnych

hydrotechnicznych

roboty nurkowe

budownictwo podwodne, budownictwo hydrotechniczne

filmowanie podwodne

nurkowanie prace podwodne prace hydrotechniczne nurek szczecin filmowanie nurkowanie prace podwodne prace hydrotechniczne nurek szczecin

Zakres Prac

USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Budowle Hydrotechniczne

 • Oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych
 • Remonty nabrzeży, jazów, pochylni, pirsów, pomostów
 • Montaż odbojnic na nabrzeżach
 • Wykonywanie sondaży głębokości przed budowlami hydrotechnicznymi
 • Wykonywanie sondaży głębokości akwenów wodnych pod nowe budowle hydrotechniczne

Prace podwodne

 • Inspekcje podwodnych konstrukcji hydrotechnicznych
 • Uszczelnienia podwodnych konstrukcji
 • Naprawy podwodnych konstrukcji
 • Betonowanie pod wodą
 • Umocnienia dna przed budowlami hydrotechnicznymi
 • Umocnienia skarp podwodnych
 • Wykonujemy filmy pod wodą (zapisywane na nośnikach CD, DVD, DV, VHS)
 • Wykonujemy zdjęcia pod wodą
 • Cięcie i spawanie pod wodą
 • Przeglądy nabrzeży
 • Przeglądy podwodne kadłubów, urządzeń napędowo-sterowych statków  /  uznanie Towarzystwa Germanischer Lloyd  /
 • Podwodne badania nieniszczące
 • Pobieranie próbek osadów dennych
 • Poszukiwanie i wydobywanie przeszkód nawigacyjnych
 • Prace nurkowe w oczyszczalniach ścieków
 • Likwidowanie spłyceń pod wodą metodą rozpłukania lub wydobycia urobku na powierzchnię